Best Girl

آرزو هاے بزرگ داشته باشید؛ وقتـے که چیـزے را آرزو کنیـد به آن خواهید رسید، رویای شما عهد و پیمانے است که با خود بسته ایـد و عاقبت به آن خواهید رسید