I Miss You

عشق یعنی با جهان بیگانگی                   عشق یعنی شب نخفتن تا سحر


                            عشق

یعنی سجده ها با چشم تر

                                      عشق
یعنی سر به دار آویختن

                                                 عشق
یعنی اشک حسرت ریختن

                                                           عشق
یعنی در جهان رسوا شدن

                                                            عشق
یعنی مست و بی پروا شدن

                                                       عشق
یعنی سوختن یا ساختن

                                                 عشق
یعنی زندگی را باختن

                                        عشق
یعنی انتظار و انتظار

                                 عشق

یعنی هرچه بینی عکس یار

                        عشق

یعنی دیده بر در دوختن

              عشق
عشق یعنی لحظه های التهاب

    عشق

یعنی در فراقش سوختن

    عشق
یعنی لحظه های ناب ناب

             عشق
یعنی سوز نی ، آه شبان

                        عشق
چه زیباست بخاطر تو زیستن ...

/ 8 نظر / 33 بازدید
ساقی

یادم نیست در کدام شب به خانه ام امدی که توانستی غارت کنی دارائی ام را و بعد رفتی به خانه دیگر از ان روز شدید احساس می کنم احساس حفره ای در سینه ام زخمی در شانه ام خمیدگی در کمر ضعفی در زانو هایم رفتی ولی نگفتی در نبودنت سیاه بپوشم یا سپید

حمیدرضا

چشم های مونده به راهم گرم رویا شده است لحظه هام به رنگ بارون رنگ دریا شده امشب وقتی اسمت عاشقم کرد واژه ها تو رو سرودن ابر و باد و ماه و خورشید همه تصویر تو بودن دنیای شور انگیز چشمانت چه زیباست آنجا که باید به دریازد همین جاست

سارا

گـــاهــــــــی اینـقـــــــدر بـــد می شکـــنم که جز بیرون انداختنم راه دیگری نیست...[ناراحت]

دختریکه سزاش تنهایی...

ممنونم مرجان جـــــــــــــــــــــان میشه تبادل لینک کنیم نمی دونم از کیه احتمالا پویا بیاتی

محمد

رقص عشقت قشنگ بود [گل][قلب][ماچ]

سارا

مانند پرنده ای باش که روی شاخه سست وضعیف لحظه ای می نشیند و آواز می خواند و احساس سرما می کند شاخه می لرزد به آواز خواندن خود ادامه می دهد ولی با این حال زیرا مطمئن است که بال و پر دارد[قلب]