خدایااااااااااااااااا................

خدایا تو خود میدانی که انسان بودن و ماندن در این دنیا چه دشوار است چه رنجی میشد ان کس که انسان است و از احساس سرشار است.

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
محمد

(¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) ─── ─────────── ─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)───── ─██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒) ── ───██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──── ──██▄▄▄█(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ────── ───────▀───(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)