باران

آســـمان رعدے زد
ابرها غریدند
قطرات باران
نم نم باریدند
بوے آب و کاهگل
تق تق شیروانے
ناله ناودانی
توے کوچه پیچید
کاشکے دلها نیز
چون هوای کوچه
پس از این باریدن
بوی پاکــے میداد ‼

/ 4 نظر / 35 بازدید
بیتا

کاش....

محمد

(¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) ─── ─────────── ─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)───── ─██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒) ── ───██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──── ──██▄▄▄█(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ────── ───────▀───(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)

محمد

(¸.•´¸.•*´¨) (¸.•´¸.•*´¨) ─── ─────────── ─██▀▀▀█ ─── ──(▒)(▒)───── ─██▄█──(▒)(▒) ─── ─(▒)(♥)(▒) ── ───██▀█─(▒)(♥)(▒) ─── ──(▒)(▒)──── ──██▄▄▄█(▒)(▒) ─── ─────── ▀██─██▀ ─── ──────── ██─██─(▒)(▒) ─── ──────── ▀█▄█▀(▒)(♥)(▒) ────── ───────▀───(▒)(▒) ─── ─── ▄███▄ ─── ──███─███─(▒)(▒) ─── ──▀██▄██▀(▒)(♥)(▒) ─── ────███───(▒)(▒) ─▀██▀ ──██────(▒)(▒) ──██───(▒)(♥)(▒) ─▄██▄▄█─(▒)(▒)

تنبل 5 انگشتي

سلام ممنون كه بهم سر زدي وبلاگ شما هم قشنگه مخصوصا كه عكس هم داره[نیشخند] با تبادل لينك موافقم با اسم چارديواري اختياري لينكم كن من هم تو رو با اسم best girl لينكت ميكنم[چشمک]